Wyniki zawodów

bieg
dziewczyny
1. klasa +
przedszkole
bieg
dziewczyny
 
2.-3. klasa
bieg
dziewczyny
 
4.-5. klasa
bieg
dziewczyny
 
6.-7. klasa
bieg
dziewczyny
 
8.-9. klasa
bieg
chłopcy
1. klasa +
przedszkole
bieg
chłopcy
 
2.-3. klasa
bieg
chłopcy
 
4.-5. klasa
bieg
chłopcy
 
6.-7. klasa
bieg
chłopcy
 
8.-9. klasa

Organizator:

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
ZG Macierzy Szkolnej w RC
Kongres Polaków w RC

Miejsce:

Slalom, snowboard: Złoty Groń (Istebna)
Biegi: Kubalonka

Data:

4.3.2023

Kierownik Zjazdu: Urszula Czudek
Kierownik organizacyjny: Ela Štěrba Molenda,
Michaela Puczok,
Irena Gomola
Kierownik slalomu: Grzegorz Skupień,
Tomasz Martynek
Kierownik biegów: Jan Gomola,
Władysław Martynek

Program zawodów

Prezentacja: Złoty Groń: 7.00 – 7.45
Uroczyste zagajenie: Złoty Groń: 8.00
Uroczyste zakończenie: Złoty Groń: 13.00 – 13.30
Slalom, snowboard:
przegląd tras: 8.15 – 8.45
początek zawodów: 9.00
Biegi:
przejazd autobusem na Kubalonkę: 8.30
początek zawodów: 10.00
przejazd autobusem na Złoty Groń: 12.00

Dyscypliny

Slamom: Memoriał Gustawa Zuczka
Biegi: Memoriał Władysława Wójcika
Kategorie wiekowe - slalom, biegi:
I Dziewczyny, Chłopcy klasa 1 + Przedszkole
II Dziewczyny, Chłopcy klasa 2-3
III Dziewczyny, Chłopcy klasa 4-5
IV Dziewczyny, Chłopcy klasa 6-7
V Dziewczyny, Chłopcy klasa 8-9
Kategorie wiekowe - snowboard
I Dziewczyny i chłopcy klasa 1-5
II Dziewczyny i chłopcy klasa 6-9
Trasy slalomu i snowboardu – Złoty Groń
Kategoria I, II, III trasa obok orczyku
Kategoria IV, V trasa po lewej stronie kanapy
trasy slalomu Zjazdu Gwiaździstego
Trasy biegowe – Kubalonka
(technika klasyczna, start indywidualny)
Kategoria I i II 400 m
Kategoria III, IV, V 800 m, finał 6 najlepszych zawodników
trasy biegowe Zjazdu Gwiaździstego

Organizacja i regulamin zawodów

 1. Zawody organizowane są dla uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania na Zaolziu.
 2. Warunkiem udziału w zawodach indywidualnych jest zgłoszenie uczestnika przez jego rodzica/opiekuna prawnego poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronach internetowych Zjazdu: www.zjazdgwiazdzisty.cz lub szkoły: www.pzsjablunkov.cz
 3. Każdy uczestnik startuje na własne ryzyko i każdy odpowiada za własny stan zdrowia.
 4. Ilość uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Lista startowa 1. przejazdu jest ułożona wg kolejności zgłoszeń. Drugi przejazd slalomu startuje w odwrotnej kolejności.
 6. Dojazd na miejsce zawodów, ubezpieczenie startujących oraz nadzór nad swoimi podopiecznymi zapewnia każdy we własnym zakresie.
 7. Organizator zapewnia autobus wahadłowy - przewóz biegaczy, ich rodziców, kibiców ze Złotego Gronia (miejsce zagajenia) na trasy biegowe na Kubalonce i z powrotem (ilość miejsc parkingowych na Kubalonce jest ograniczona, parking jest płatny).
 8. Uczestnicy zawodów mogą skorzystać ze specjalnego autobusu - przejazd na Złoty Groń i z powrotem, który odjedzie rano z dworca kolejowego w Nawsiu o godz. 7.00, z dworca autobusowego w Jabłonkowie o godz. 7.10, a po południu po zakończeniu zawodów z powrotem do Jabłonkowa i Nawsia.
 1. W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych i epidemiologicznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu zawodów, zmiany długości tras, a nawet odwołania zawodów.
 2. W przypadku odwołania zawodów opłata zostanie zwrócona z powrotem na konto.
 3. Każdy zawodnik otrzyma od organizatora posiłek i drobny upominek.
 4. Protesty do jury zawodów może wnosić rodzic tylko do kierowników tras do 30‘ po wywieszeniu oficjalnych wyników i po wpłaceniu do kasy organizatora kaucji w wysokości 1.000,- Kč.
 5. Wyniki na tablicach przy metach mają charakter nieoficjalny.
 6. Rodzice zgadzają się z wykorzystaniem danych osobowych w ramach powyższej imprezy. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez organizatora nie będą wykorzystane przez osoby trzecie. Rodzice zgadzają się na wykonanie fotografii uczestnika (indywidualnych, grupowych) w ramach działań niniejszej imprezy. Rodzice zgadzają się na wykorzystanie pozyskanych fotografii do propagacji niniejszej imprezy w mediach i na stronach internetowych organizatora SP im. H. Sienkiewicza w Jabłonkowie, Kongresu Polaków w RC i Macierzy Szkolnej w RC.

Kongres Polaków w RC
Macierz Szkolna